رهنمودهای مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و منشور رسانه مسیری روشن، فراروی برنامه ریزان و برنامه سازان رسانه ملی، خاصه رادیو قرار داده است. در این راستا باز اندیشی این رسانه گرم در سپهر رسانه‌ای، بازتعریف و شناخت توانمندیهای رادیو، بهره‌گیری از ظرفیتهای تازه عصر تکنولوژی و ارتقاي دانش نظری و عملی در حوزه برنامه‌سازی رادیویی برای رسیدن به استانداردهای جهانی با بهره‌گیری از تجارب پیشین و ترسیم افق‌های جدید، ضروری می‌نماید.
برگزاری جشنواره بین المللی رادیو و اجلاس جهانی صدا، گامی برای تحقق هدف کلان ارتقاء سطح کیفی (فنی، هنری، محتوایی) تولیدات رادیو از طریق تبادل تجربیات و دیدگاه ها، ایجاد انگیزه و کشف استعدادها و بروز خلاقیت ها و تکریم سرمایه انسانی رادیو خواهد بود. امید است برگزاری چهاردهمین جشنواره بین المللی رادیو و ششمین اجلاس جهانی صدا، عرصه گسترده ای برای نمایش توانمندی های نظری و علمی خانواده بزرگ رادیو و ابراز شایستگی های حرفهای باشد.

دبیرخانه چهاردهمین جشنواره بین المللی و ششمین اجلاس جهانی صدا
شهریور 1397

اخبار و اطلاعیه

Flowers

زمان بندی جشنواره

شروع ثبت نام

مهر 97
30 دی

پایان مهلت ثبت نام

شروع داوری

بهمن 97
بهمن 97

معرفی کاندید‌ها

اعلام برندگان

اردیبهشت 98
اردیبهشت 98

اختتامیه

Flowers
دسترسی سریع