اهداف چهاردهمین جشنواره بین المللی رادیو

چهاردهمین جشنواره بین المللی رادیو با بهره گیری از تجربیات 13 دوره گذشته، در 2 حوزه داخلی و بین المللی برگزار می شود.

1397/06/10
|
14:34

اهداف:

ارتقاء کیفی (فنی، هنری و محتوایی) تولیدات رادیو
نمایش توانمندی های برنامه سازان رادیو در عرصه داخلی و بین المللی
تبادل تجربیات و دیدگاه ها در جهت تحقق مدیریت دانش
ایجاد انگیزه و کشف استعدادها در فضای رقابتی سازنده
بروز خلاقیت و کشف و ارائه ایده های بدیع ساختاری و محتوایی
بهره گیری از ظرفیت های رسانه های نوین برای مدیریت پیام
تکریم سرمایه انسانی رادیو

دسترسی سریع