برنامه های مستمر

...

1397/06/10
|
16:11

- برنامه های تولیدی (زنده یا ضبطی) که از تاریخ 1/4/97 تا 30/10/97 از یکی از شبکه های رادیویی پخش می شوند، می توانند در جشنواره شرکت داده شوند.
- شبکه ها می بایست پس از بررسی های کارشناسی و مطابق با سهمیه اعلام شده نسبت به اعلام اسامی برنامه های منتخب به دفتر جشنواره اقدام نمایند.

سهمیه شبکه ها در بخش داخلی:

12 5-3 9-7 ایران
12 5-3 9-7 تهران
12 5-3 9-7 جوان
12 5-3 9-7 معارف
12 5-3 9-7 فرهنگ
10 4-2 8-6 ورزش
10 4-2 8-6 قرآن
10 4-2 8-6 سلامت
10 4-2 8-6 اقتصاد
8 3-1 5-4 صبا
8 4-2 4-3 نمایش
8 4 4-3 گفت وگو


شیوه انتخاب آثار
بر اساس مصوبه شورای سیاستگذاری چهاردهمین جشنواره بین المللی رادیو، انتخاب آثار برتر در این بخش صرفاً بر اساس عناوین برنامه های اعلامی شبکه ها (از میان برنامه های مستمر پخش شده از شبکه) و بررسی آن ها در هیأت انتخاب آثار انجام خواهد شد.
- محدودیتی در مدت زمان، قالب، موضوع و انتخاب آثار اعلام شده وجود ندارد.
- رعایت سقف مجموع سهم برای معرفی برنامه ها برای هر شبکه لازم است.
- ضرورتی به ارسال اصل اثر از طرف شبکه نیست و دبیرخانه نسبت به دریافت برنامه های پخش شده به صورت تصادفی در بازه زمانی مشخص شده و مبتنی بر عناوین مد نظر شبکه اقدام می نماید.
- از هر تهیه کننده حداکثر دو عنوان برنامه مجاز به شرکت در جشنواره می باشد.
- دبیرخانه برای هر عنوان برنامه مستمر روزانه اعلام شده در مجموع 4 تا 6 اثر (چون ممکن است برنامه هایی در هفته آخر مهر اعلام شود) را انتخاب و داوری خواهد کرد. تاریخ برنامه های مورد نظر به صورت محرمانه توسط دبیرخانه انتخاب می شود. برای برنامه های مستمر هفتگی 3 تا 4 اثر انتخاب و داوری خواهند شد.
- آثاری که حد نصاب لازم را به دست آورند، به مرحله نهایی راه خواهند یافت و توسط هیات داوران جدید داوری خواهند شد.
- شبکه رادیویی پیام می تواند مجموعا سه نفر از بخشهای دارای «مجری مولف» معرفی نماید.

جدول زمان بندی معرفی عناوین برنامه های منتخب از طرف هر شبکه:
الف: هفته آخر شهریور ماه50%سهمیه از طریق تکمیل فرم های پیوست و یا ورود اطلاعات در سامانه¬ای که به این منظور راه¬اندازی خواهد شد.
ب: هفته آخر آذر ماه50% دوم سهمیه از طریق تکمیل فرم های پیوست و یا ورود اطلاعات در سامانه.

اعلام نتایج:
مرحله اول : آثاری که حد نصاب لازم را به دست آورند، به مرحله نهایی راه خواهند یافت، اسامی راه یافتگان به مرحله نهایی، هفته دوم بهمن 97 اعلام خواهد شد.
مرحله نهایی: برگزیدگان نهایی پس از داوری آثار راه یافته به مرحله نهایی، نیمه اول اردیبهشت 98 معرفی خواهند شد.

شاخص های داوری :
1- ویژگی های محتوایی، هنری و فنی برنامه
2- همراستایی با ماموریت و رسالت شبکه
3- تناسب با مخاطب هدف
4- خلاقیت در تولید اثر

دسترسی سریع