برنامه های ویژه و فضای مجازی

...

1397/06/10
|
16:24

- شبکه ها در مقطع زمانی هفته آخر شهریور ماه (یک برنامه) و هفته آخر آذر ماه (یک برنامه) نسبت به اعلام اسامی و اطلاعات برنامه های منتخب خود برای شرکت در این بخش از جشنواره اقدام نمایند (حداکثر 2 برنامه).
- منظور از برنامه های ویژه، برنامه هایی است که به صورت تک قسمتی و چند قسمتی (غیر مستمر) تولید و از یکی از شبکه های رادیویی در بازه زمانی تیر تا دی ماه 97 پخش شده باشند.
- برنامه ها مرتبط با مناسبت های ملی، مذهبی، آسیب های اجتماعی و شعار سال، در اولویت قرار دارند.
- اقدامات شاخص رسانه ای در قالب رادیو نما و فضای مجازی (بسته های چندرسانه ای صدا محور که در وب-سایت یا درگاه شبکه اجتماعی برنامه، یا شبکه منتشر شده باشد) نیز در این بخش قرار می گیرند.
- واحد چندرسانه ای معاونت و نیز شبکه ها می توانند آثار خود را در بخش چندرسانه ای و رادیو نما حداکثر تا پایان آذر ماه به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند (حداکثر 2 برنامه).

تبصره: در بخش فضای مجازی و رادیونما، شاخص های داوری، زمان بندی ارسال و نوع جوایز همانند بخش برنامه های مستمرخواهد بود. لیکن تعداد جوایز (نفرات) متناسب با کیفیت آثار دریافتی، تعیین خواهد شد و رده های 3-1 در صورت احراز شرایط آثار دریافتی اعلام خواهد شد.

دسترسی سریع