برنامه های مستمر

جوایز بخش مستمر و هفتگی

3rd.jpg

یوسف فرجی

نیمکت

رادیو ورزش

2nd1.jpg

نیما نعمتی زاده

تهرانک

رادیو تهران

1st1.jpg

محمد اسماعیل پور

پارسی گویان

رادیو ایران

جوایز عوامل و برنامه سازان:

2nd2.jpg

گوینده زن

الهام حسینی

نیمکت

رادیو ورزش

گوینده مرد

سبحان اکرامی

صبح ورزش

رادیو ورزش

1st2.jpg

گوینده زن

فاطمه صداقتی

خط آزاد

رادیو جوان

گوینده مرد

حسن همایی

راه شب

رادیو ایران

2nd3.jpg

سهیل عبدالعلی زاده

تهرانک

رادیو تهران

1st3.jpg

مژگان نظری

پارسی گویان

رادیو ایران

2nd4.jpg

زهرا یساقی

جوان ایرانی سلام

رادیو جوان

1st4.jpg

حسین آهی

بخش شبانگاهی چهارشنبه ها

رادیو پیام

2nd5.jpg

بازیگر زن

فریبا متخصص

پنجه خرس

بازیگر مرد

رضا عمرانی

پنجه خرس

1st5.jpg

بازیگر زن

فریده دریا مج

تا آبی آسمان

بازیگر مرد

علی میلانی

تا آبی آسمان

1st6.jpg

فرشاد آذر نیا

سوغاتی

2nd6.jpg

ایوب آقا خانی

سوغاتی

2nd7.jpg

شهاب شهرزاد

کافه هنر

رادیو ایران

1st7.jpg

حسین آهی

بخش شبانگاهی چهارشنبه ها

رادیو پیام

2nd8.jpg

علی طاهری فرد

خط آزاد

رادیو جوان

1st8.jpg

علیرضا آزادگان مهر

صبح جمعه با شما

رادیو ایران

©2019 IRIB All Rights Reserved | کلیه حقوق برای صدای جمهوری اسلامی ایران محفوظ است ۱۳۹۷©