بخش مردمی

جوایز:

2nd16.jpg

حسین عباسی فر

دورهمی های تلگرامی

1st16.jpg

احمدرضا موسوی

بابام دوست بیل گیتسه

2nd17.jpg

زهره دهقانی و مریم خادمی

شهروندان ارشد / ساخت ایران

به صورت مشترک

1st17.jpg

هیات داوران در این بخش ، اثری را شایسته دریافت جایزه اول ندانست

2nd18.jpg

مهزاد خواجه امیری

خاطرات شیرین

1st18.jpg

محمد مهدی ساوه

جوان ایرانی

2nd19.jpg

مجید یوسفی رامندی

کلاه کاسکت

1st19.jpg

فاطمه حدادی

سکوت صدا

©2019 IRIB All Rights Reserved | کلیه حقوق برای صدای جمهوری اسلامی ایران محفوظ است ۱۳۹۷©