بخش داخلی جشنواره

برنامه های آزاد

PSA ،CSA، مستند، نمایش کوتاه، فیچر، مینی فیچر و آثار خلاقانه و...

رادیو نما

کیفیت عملکرد شبکه های رادیویی در تولید محتوا برای رادیو نما

برنامه های ویژه

برنامه ­های تک قسمتی و چند قسمتی (غیر مستمر) که از یکی از شبکه ­های رادیویی پخش شده اند

مردمی

تولید گزارش، پادکست، قطعه موسیقی توسط شنوندگان و علاقمندان رادیو

برنامه های مستمر

برنامه های زنده یا ضبطی که از یکی از شبکه های رادیویی پخش شده اند

فضای مجازی

تولید محتوای چند رسانه ای و تعامل شبکه ها و برنامه ها با مخاطبین

©2019 IRIB All Rights Reserved | کلیه حقوق برای صدای جمهوری اسلامی ایران محفوظ است ۱۳۹۷©