جشنواره بین المللی رادیو فرصتی برای تطابق سازی جهانی

چاپ

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

نیلوفر زندیان در رابطه با جشنواره بین المللی رادیو گفت:جشنواره رادیو در حالی فرصت مغتنمی برای برنامه سازان است که این رویداد، فرصتی برای تطابق سازی جهانی نیز به حساب می آید. 

به گزارش کمیته اطلاع رسانی چهاردهمین جشنواره بین المللی رادیو و ششمین اجلاس جهانی صدا، نیلوفر زندیان مدیر گروه کتاب رادیو فرهنگ گفت : این گردهمایی رادیویی می تواند نقش بسزایی در راستای پیشبرد اهداف داشته باشد. مسلما اهداف این رویداد بزرگ و بررسی اساسی آنها می تواند نقش بسیار مهمی در ارتقاء برنامه سازی ایفا نماید.در همین راستا اولین مسئله ای که در ذهن بنده نقش می بندد آن است که رادیو در چهاردهمین جشنواره خودش قصد دارد به چه جایگاهی برسد ، آنرا تبین کند و در قیاس با رسانه های مختلف چقدر موفق بوده است.توجه کردن به این مسائل در قالب هم اندیشی در جشنواره رادیو که تمام اعضا این رسانه به ان بیاندشند راهگشای بسیاری از مسائل خواهد بود .

وی با اشاره به شاخصه های بین المللی جشنوراه رادیو و اجلاس جهانی صدا افزود: چنانچه نقاط قوتی در رادیو وجود دارد باید آنها را تقویت کرد و راه کارهای مناسبی هم برای نقاط ضعف در نظر گرفت.یقینا وجود استادانی از سایر کشورها در این جشنواره ، فرصت بسیار مغتنمی است که باید به آنها توجه کافی نمود .این رویداد باعث می شود تا برنامه سازان از آموزه های جهانی نیز بهره مند شوند و برنامه سازان و شرکت کنندگان خود را محک بزنند که تا چه میزان استاندادهای برنامه سازی آنها با شاخصه های ABU تطابق های لازم را دارد.
وی با اشاره به تفاوت های فرهنگی میان کشورهای مختلف گفت: قطعا به لحاظ فرهنگی تفاوت های فاحشی میان تمام کشورها وجود دارد و حتما با در نظر گرفتن این تفاوت ها و لحاظ کردن این مسئله مهم،نقاط قوت و تکنیک های برتر برنامه سازی را استخراخ نمود. لذا برنامه سازان بر اساس شرایط کشورمان، تطبیق سازی های لازم را بنمایند و از این فرصت به نحو شایسته ای استفاده کنند.ایجاد کارگاه های مختلف در قالب آموزه های ضمن خدمت یا تهیه کتاب های مختلف می تواند نقش مهمی در کاربردی کردن مقالات ارایه شده داشته باشد.اما مسیله مهم آن است که برآیند این جشنواره در اختیار برنامه سازان قرار بگیرد. آموزش یکی از ضروری ترین مسائلی است که باید به رادیویی ها تخصیص داده شود تا برنامه سازان بتوانند به نحو شایسته ای از دانسته های جدید استفاده نمایند.
این جشنواره، ویترین رادیو است و این رویداد بزرگ به گونه ای است که ما خودمان را باید در آن می بینیم. بنابراین این رسانه اگر پویا باشد نتیجه آن در جشنواره قطعا منعکس خواهد شد و جشنواره ای پویا خواهیم داشت.فضای کلی جشنواره رادیو به گونه ای است که در زمان برگزاری این رویداد، علاوه بر اینکه پیشکسوتان گذشته رادیو و پتانسیل فعلی این رسانه که همان جوانان هستند در کنار یکدیگر جمع می شوند می توان امیدوار بود که ماحصل این اجماع، ثمره ای جز ارتقا رادیو نخواهد داشت.