نظرات برخی از شرکت کنندگان در چهاردهمین جشنواره بین المللی رادیو

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ارتقا برنامه سازی، افزایش صمیمیت رادیویی در جشنواره و کاهش فاصله پژوهشگران با برنامه سازان
سه نفر از تهیه کنندگان برنامه های رادیویی که در چهاردهمین جشنواره بین المللی رادیو شرکت کرده بودند درباره این رویداد اظهار نظر کردند.
تفاوت هایی در نوع خطوط قرمز

به گزارش کمیته اطلاع رسانی چهاردهمین جشنواره بین المللی رادیو و ششمین اجلاس جهانی صدا فاطمه دشتی تهیه کننده شبکه رادیویی قرآن در خصوص جشنواره بین المللی رادیو گفت : در مجموع هدف از برگزاری جشنواره بین المللی رادیو، بالابردن سطح ارتقا برنامه سازان است .این گردهمایی بزرگ رادیویی به
گونه ای است که می تواند تاثیر بسزایی بر افزایش کیفیت برنامه داشته باشد.مسلما در چنین فضایی هدف نهایی آن است که جلب رضایت شنوندگان در بیشترین سطح خود قرار بگیرد تا بعد از جشنواره رادیو و آگاهی هر چه بیشتر برنامه سازان ، بهترین تولیدات و برنامه های رادیویی در اختیار آنها قرار گیرد .مسلما میان ما و برنامه سازان کشورهای خارجی تفاوت هایی در نوع خطوط قرمز وجود دارد . به همین خاطر نگاه به سمت برنامه های تولید شده در داخل، می تواند با شاخص های موجود تطبیق بیشتری داشته باشد. جمع‌بندی نظرات برنامه سازان در خصوص جشنواره به نحوی باید باشد تا در جهت بهتر برگزار شدن آن اقدامات موثر صورت گیرد.در همین راستا معیار شناسی بر اساس سنجش نیازها باید به نحو فزاینده ای مد نظر قرار داده شود.
حس انگیزشی خاص در میان شرکت کننده ها
یوسف فرجی تهیه کننده رادیو ورزش و از شرکت کنندگان در جشنواره بین المللی رادیو پیرامون این رویداد مهم گفت : به خاطر اینکه در جشنواره بین المللی رادیو بسیاری از توانمندی های عوامل برنامه ساز ظهور و بروز پیدا
می کند و تبلور خاصی از استعدادها شکوفا می شود، می توان انتظار داشت این روند تاثیر بسیار مثبتی بر تولید برنامه های رادیویی داشته باشد و آنتن را تقویت نماید.خصوصا زمانی که کارشناسان این برنامه ها را گوش می دهند بهتر متوجه خواهند شد که چگونه عمل کنند.همچنین اعلام کردن برنامه های برتر حس انگیزشی خاصی را در میان شرکت کننده ها ایجاد می کند .
لذا این رویداد برای نمایانتر کردن کارهای نو و ایجاد ایده های جدید می تواند بسیار موثر باشد.اگر تهیه کننده ها سعی کنند با سبک و سیاق برنامه سازی شرکت کننده های خارجی بیشتر آشنا شوند، مسلما این هم افزایی تاثیر بسزایی در ارتقای سطح برنامه سازان خواهد داشت.صمیمیت در جشنوراه باعث پویایی هر چه بیشتر می شود و زمینه های لازم را ایجاد می کند تا این حس در میان آنها نهادینه شود.برای اینکه بتوان از فرصت جشنواره بین المللی رادیو و اجلاس جهانی صدا در راستای استفاده از مطالب علمی مرتبط با رادیو بیش از هر زمانی استفاده کرد، باید از مشاورین آگاه و مطلعی که در شبکه های مختلف وجود دارند نهایت استفاده را برد.به نحوی که آنها زمینه های مناسب برای بهره مندی لازم از این دانسته های علمی را تهیه و در اختیار برنامه سازان قرار دهند.
کاهش فاصله میان پژوهشگران و برنامه سازان
مجتبی حسنی تهیه کننده شبکه رادیویی جوان و از شرکت کنندگان در این رویداد افزود: وقتی تعاملی در سطح بین المللی مطرح می شود، به صورت کاملا ایستا و هم تراز منجر خواهد شد که سطح برنامه سازی نیز افزایش یابد. به گونه ای که با افزایش سطح رقابت ،ایده های مختلف داخلی نیز رشد می کنند و تاثیر بسیار زیادی بر روی برنامه سازان خواهد داشت. خوشبختانه در جشنواره پیش رو بخش های مختلف از یکدیگر به خوبی تفکیک شده اند که این روند مسلما بسیار خوب و عالی است.امسال بخشی به نام بخش آزاد وجود دارد که می توان موضوعات مختلف را در آن شرکت داد. اگر مخاطب هدف، شناخته شود مشخص خواهد شد که روند برنامه سازی چگونه باشد و با
چه شیوه هایی توانمندی های متعدد را در نظر گرفت .برای استفاده هرچه بیشتر از مجموع مقالات علمی ارائه شده به اجلاس جهانی صدا، باید به واسطه کاهش فاصله میان محققین و برنامه سازان اقدامات لازم را انجام داد .اگر افرادی که محتوی گرا هستند در کار برنامه سازی بیشتر ورود کنند ثمره و نتایج بیشتری در راستای افزایش کیفیت برنامه های تولید شده به ارمغان خواهد آمد.

©2020 IRIB All Rights Reserved | کلیه حقوق برای صدای جمهوری اسلامی ایران محفوظ است ۱۳۹۸©