جشنواره بین المللی رادیو روی ریل خود در حرکت است

چاپ
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شهریار کرمی پیشکسوت تهیه کنندگی رادیو درباره این رسانه و جشنواره بین المللی رادیو گفت: هدف اصلی جشنواره، تبادل اطلاعات و بالا بردن سطح کیفی رادیو است .

باید توجه کرد که جشنواره رادیو صرفا نباید در مسیر تبلیغات و آمار حرکت کند و باید در هدف اصلی خود قدم بردارد. به روز شدن رسانه رادیو به نحو مطلوبتری نسبت به گذشته در صدر اهداف جشنواره قرار بیگرد . یقینا امید و آرزو این است که این جشنواره ها دستاوردهای خوبی داشته باشند که مستلزم به روز شدن و داشتن ارتباط مستمر با این رسانه در دنیا در کنار سطح کیفی است.
در ادوار مختلف جشنواره و از جنبه های مختلف تکنیکی و فنی می دیدم که این ظرفیت وجود دارد تا از برنامه سازان خارجی انچه که لازم است را به دست آورد . همچنین آنها نیز می توانند اطلاعات و دانسته های لازم را از ما دریافت کنند .امیدوارم از حضور این افراد به نحو فزاینده ای استفاده کرد. در مراحل پایانی این ماراتن رادیویی ، باید تمرکز بیشتری روی انتخاب آثار شود .فراخوان باید حساب شده تر باشد تا قضاوت ها آسانتر انجام شود.علیرغم همه مشکلات موجود جشنواره بین المللی رادیو در حال حرکت صحیح بر روی ریل خودش است.