پرهیز از تعمیم دادن شاخص های عمومی در جشنواره بین المللی رادیو

چاپ
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به گزارش کمیته اطلاع رسانی چهاردهمین جشنواره بین المللی رادیو و ششمین اجلاس جهانی صدا، جهان شاه آل محمود درباره جشنواره بین المللی رادیو گفت: زمانی که جشنواره بین المللی رادیو برگزار می شود، تعداد زیادی از برنامه سازان کشورهای خارجی در این رویداد مهم شرکت می کنند .

این افراد متخصصانی هستند که در زمینه رادیو سال ها تلاش کرده اند و از طُرُق مختلف با یکدیگر در ارتباط هستند . در این فضا سطح اطلاعات دائما در حال جا به جایی دو سویه است. بنده چندی پیش درباره نمایش های رادیویی در حال تدوین کتابی بودم اما بعد از مدتی که از نگاش آن گذشت متوجه شدم کماکان این اثر نیازمند به روز رسانی مستمر دارد و باید با دقت بیشتری آن را تهیه کرد که نشان از دسترسی به اطلاعات جدید و نوینی دارد که در تمام نقاط دنیا درباره اش صحبت می کنند.این ظرفیت از طریق جشنواره بین المللی رادیو امکان پذیر است.برای پویاتر کردن جشنواره بین المللی رادیو می توان یک بخش را با معیار های خاص خودش سنجید و از تعمیم دادن شاخص های عمومی به آن اجتناب کرد. به عنوان مثال ارزیابی تهیه کنندگان نمایشی با سایر تهیه کنندگان که در بخش های مختلف برنامه تولید می کنند تفاوت های زیادی دارند . جشنواره باید در طی سال آسیب شناسی انجام دهد و با بررسی مشکلات خاص این رویداد به سمت تقویت و ارتقای هر چه بیشتر خود حرکت کند.انجام آموزش و باز آموزمی مداوم برای نمایش های رادیویی می تواند تاثیر مضاعفی بر ارتقاء سطح نویسندگی و افزایش غنای متن های نمایشی داشته باشد ولی عمده کارها عمدتا سفارشی است که شاید مخاطب حس خوبی نسبت به آن نداشته باشد.