افزایش سواد رسانه ای، هدف مطلوب کمیته آموزش

چاپ
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

امروزه آموزش به عنوان یکی از استراتژی هاي اصلی جهت سازگاري با شرایط تغییر به عنوان مزیت رقابتی سازمان ها قلمداد می شود و از این رو جایگاه و اهمیت راهبردي آن در بقا و توسعه سازمان غیرقابل انکار است.

آموزش عامل مهمی در توسعه محسوب می شود که برنامه ریزي و اجرا شایسته آن می تواند نظر به اهداف و پیش بینی های انجام شده منجر به افزایش بهره وري شود. از این رو آموزش زیربنایی ترین اقدامی است که تحول را در سازمان ها پایه ریزي می نماید.
کمیته آموزش چهاردهمین جشنواره بین المللی رادیو با توجه به سپهر رسانه ای حاکم برفضای امروز جامعه و دشواری های تهیه و تولید برنامه های شنیداری تاثیرگذار و همچنین در نظر گرفتن آسیب شناسی برنامه سازی رادیو در انتخاب موضوعات، ضرورت تازگی موضوعات، دانش های نوین و ضرورت استفاده از ظرفیت های بین رشته ای، نشست های متنوعی را برای توانمندسازی برنامه سازان رادیو و آشنایی آنها با شیوه های نوین برنامه سازی و استفاده از تجربه های بین المللی با حضور اساتید مجرب دیگر کشورها برنامه ریزی کرده است.
کنترل ذهن، اصالت مفهوم و کاربرد در علوم رسانه، آشنایی با کاربردهای فناوری اطلاعات در برنامه سازی رادیویی، مینی فیچر، PSA، یوجی سی/ برنامه سازی براساس محتوای کاربران، ایده جذاب یا قالب مناسب، رادیو و رسانه های دیجیتال، مستند رادیویی، Docudrama، پادکست و برنامه شخصیت محور از مهمترین نشست های کمیته آموزش در چهاردهمین جشنواره بین المللی رادیو است.
به منظور نقد و بررسی آثار ارسال شده به جشنواره در بخش داخلی، نشستی با حضور داوران این بخش و برنامه سازان منتخب و مدیران گروه های برنامه ساز، برنامه ریزی شده است. در بخش انتقال تجربه کمیته آموزش، نشست مشترکی را برای تبادل نظر بین برنامه سازان منتخب جشنواره در بخش داخلی و برنامه سازان منتخب بخش بین الملل جشنواره تدارک دیده است.
کمیته آموزش چهاردهمین جشنواره بین المللی رادیو تلاش دارد با برگزاری نشست های برنامه ریزی شده گام موثری را در افزایش سواد رسانه ای برنامه سازان و رشد کیفی برنامه های معاونت صدا بردارد.

حامد خزایی - رئیس کمیته آموزش جشنواره بین المللی رادیو