جشنواره، تحویل سال رادیوست

چاپ
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

همیشه جشن‌ها و جشنواره‌ها فارغ از بازندگی و برندگی شرکت کنندگان، حلاوت خاصی داشته و دارد. هرچند، هدف اصلی جشنواره‌ها تلاش برای شناسایی و حمایت از برنامه‌سازان نخبه است.

در این چهارده جشنواره‌ای که در رادیو برگزار شده است، گاه روایت معکوس می‌شود و معمولاً همان برنامه‌سازان نخبه در اکثر مواقع جزو برندگان جشنواره هستند و برنامه‌سازان جدیدی به فهرست برندگان اضافه نمی‌شود. برای همین برخی جشنواره‌ها از حالت رقابت خارج و تبدیل محیطی برای دورهمی و تعامل و تمتع هنری می‌شود.
به یاد دارم که در جشنواره‌های پیشین برخی هم که توان رقابت را در خود احساس می‌کردند، برنامه خود را در معرض داوری قرار می‌دادند و چون از مرحله داوری‌ها بالا نمی‌آمد، دچار نوعی سرخوردگی می‌شدند و گله گزاری می‌کردند و معمولا همین افراد در سال‌های بعد خود را وارد معرکه جشنواره نمی‌کردند و دیگر برنامه‌سازان را نیز دلسرد می‌کردند.
جشنواره نماد برنامه محوری است. جشنواره رادیو نماد نقش‌آفرینی همه عوامل رادیوست که در طول یک سال به امر برنامه‌سازی مشغول بوده‌اند. خوشبختانه هم برنامه‌ها از روی آنتن شنیده و داوری می شود و هم تک برنامه‌های آزاد. همین تنوع برنامه‌سازی و نوع انتخاب‌ها باعث می‌شود حقوق شرکت‌کنندگان مراعات شود.
جشنواره اگر با دقت و صرافت برگزیدگان خود را کشف کند می‌تواند رویکرد سالانه رادیو را در شکل‌ها و محتوای سنتی و مدرن، برای برنامه‌سازان مشخص کند.
به نظر می‌رسد دبیرخانه جشنواره باید در طول سال فعال باشد تا بتواند توان و استعداد برنامه سازان را رصد کند تا این امر را به عنوان یک فرآیند سالانه در نظر گیرد. این دبیرخانه می‌تواند با گروه‌های نظارت و ارزیابی شبکه‌ها و مرکز نظارت سازمان نیز تعامل داشته باشد تا نتایج حاصله بسیار دقیق و به دور از شتابزدگی معمول جشنواره‌ها باشد.
جشنواره، وقت مبارک تحویل سال رادیوست. پس از خداوند بزرگ می‌خواهیم که؛ حول حالنا الی احسن الحال.

محمدصادق رحمانیان

شاعر و مدیر رادیو فرهنگ