برنامه ششمین اجلاس جهانی صدا در پنج پنل و سه گارگاه برگزار می شود.

چاپ
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به گزارش کمیته اطلاع رسانی چهاردهمین جشنواره بین المللی رادیو در پنل رادیو در عصر شبکه موضوعات وضعیت رادیو اینترنت و پیوند آن با شبکه های اجتماعی و گوشی هوشمند و چند رشانه ای مورد بررسی قرار میگیرد.

صاحب نظران مقالات خود را در این پنل ارائه می کنند آقای جان مگوریا از فرانسه و آقای یوسف زين از لبنان میهمانان خارجی این پنل هستند. رادیو و آینده پژوهی عنوان یکی دیگر از پنلهای ششمین اجلاس جهانی صداست که موضوعاتی مانند محتوی شنیداری با توجه به فناوری جدید و رادیو و محتوی تولیدی کاربر رادیو صدای داده مبنا از جمله محورهای این پنل است که در آن استادان داخلی و پژوهشگران و آقای ويم مورتگارت به عنوان مهمان خارجی از کشور بلژیک سخنرانی میکند. رادیو و نوآوری در برنامه سازی یکی دیگر از پنلهای ششمین اجلاس جهانی صداست که در آن قالبهای رادیو برنامه سازی معنوی و دینی و ... مطرح می شوند. میهمان خارجی خانم فالويا وينيا از کشور رومانی در کنار پژوهشگران ایرانی به سخنرانی می پردازد. یکی دیگر از پنلهای این اجلاس جهانی رادیو فرهنگ نام دارد که موضوعات هویت ملی زبانهای ملی هنرهای هفتگانه و آموزش را در این پنلها مطرح می شود. مهمان خارجی خانم هيدا بابازین از کشور مالزی است. رادیو جامعه و اقتصاد عنوان پنل دیگری است که در آن موضوعات خانواده، سبک زندگی، اقتصاد مقاومتی و محیط زیست مطرح می شود خانم دکتر ایرمکاردپین از آلمان مهمان خارجی این نشست است. در کنار پنلهای مذکور سه کارگاه با عنوان ابزارهای هوشمند رادیوهای محلی که مدرس آن خانم فلاويا وينيا از رومانی که تولید 360 درجه در رادیو با تدریس آقای ويم مورتگارت از بلژیک و رادیو ژورنالیسم موبایل که مدرس آن آقای جان مگویر از فرانسه است برگزار خواهد شد.