جشنواره رادیو فرصتی برای نوآوری

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

جشنواره رادیو از یک طرف محل عرضه بهترین ها و از طرف دیگر جلوه گاهی برای نوآوری و ابتکار در برنامه سازی است.

اینکه مشاغل و تولیدات متنوع مورد ارزیابی قرار می گیرد و بهترین ها برگزیده می شوند و قطعا حضور کارشناسان و داوران و معیارهای علمی گزینش ها، این توجه را به مخاطبان القا می کند که برنامه سازان و تولیداتی به مراحل پایانی خواهند رسید که ملاک ها و معیارها و استاندارها را بیشتر از دیگر رقیبان رعایت کرده باشند.
افرادی که این توانایی را کسب کرده اند می توانند الگوهای مناسبی برای مشتاقان پیشرفت و رشد در موضوعات مختلف باشند و برگزاری کلاس ها و کارگاه های تحلیلی و ارائه کاربردی روشها و ویژگی های تولیدات در حاشیه جشنواره می تواند هم کیفیت برنامه سازی را ارتقاء بخشد و هم سطح رقابت را در جشنواره ها بالا ببرد.
حضور داوران و برنامه سازان بین المللی در جشنواره نیز فرصت مناسبی برای انتقال تجربیات بین برنامه سازان داخلی و خارجی در کارگاههای آموزشی باشد .
موضوعات و سوژه ها، تکنیک های برنامه سازی، قالبهای نو و جدید، زاویه نگاه ها، ایدئولوژی، توجه به فرهنگ ها و آداب و سنن، رویکردهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، محیط زیست، یافته های علمی، تجهیزات و تکنولوژی، شناخت مخاطب و ... عنوان هایی است که می تواند محور گارگاه ها قرار گیرد .

فرامرز طهماسبی - مدیر آموزش رادیو

©2020 IRIB All Rights Reserved | کلیه حقوق برای صدای جمهوری اسلامی ایران محفوظ است ۱۳۹۸©