ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

داور چهاردهمین جشنواره بین المللی رادیو گفت: جشنواره رادیو می تواند با شناخت ایده‌های نو سطح برنامه‌سازی را ارتقا دهد و کشف استعدادهای جوان و خلاق از دیگر پیامدهای این نوع جشنواره‌هاست.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

مي خواهم به بهانه روشنايي دوباره چراغ جشنواره و آغاز چهاردهمين دوره جشنواره راديو، قصه خودم و راديو را بازگو كنم اما راديو اين واژه كه نه اين ماهيت عميق و ژرف، آنقدر در وجودم تنيده شده كه نميدانم از كجا آغاز كنم و از چه بگويم...

©2019 IRIB All Rights Reserved | کلیه حقوق برای صدای جمهوری اسلامی ایران محفوظ است ۱۳۹۷©