ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

همیشه جشن‌ها و جشنواره‌ها فارغ از بازندگی و برندگی شرکت کنندگان، حلاوت خاصی داشته و دارد. هرچند، هدف اصلی جشنواره‌ها تلاش برای شناسایی و حمایت از برنامه‌سازان نخبه است.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

آشنايي ما دهه شصتي ها با راديو بیشتر جنبه كنجكاوي داشت اينكه اين آدمها چطور در اين دستگاه کوچک رفته اند و اين صداها چطور ازين جعبه جادويي بيرون مي آید.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

برگزاری چهاردهمین جشنواره بین المللی رادیو و ششمین اجلاس جهانی صدا بهانه ای شد تا به جنبه اثربخشی و توجه به فرهنگ عامه در رادیو بپردازم. آن هم از دیدگاه فردی که با فرهنگ عامه کمی آشنایی دارد و تحقیقات میدانی نیز در کل استان ها انجام داده است.

©2020 IRIB All Rights Reserved | کلیه حقوق برای صدای جمهوری اسلامی ایران محفوظ است ۱۳۹۸©