پس از پایان ثبت نام کد رهگیری دریافت خواهید کرد. دریافت نکردن کد رهگیری به معنی عدم تکلمیل ثبت نام شما می باشد.

 

اطلاعات برنامه:
لطفاٌ فیلد را بررسی نمایید

لطفاٌ فیلد را بررسی نمایید

لطفاٌ فیلد را بررسی نمایید

Invalid Input

لطفاٌ فیلد را بررسی نمایید

لطفاٌ فیلد را بررسی نمایید

لطفاٌ فیلد را بررسی نمایید

Invalid Input

مشخصات ارسال کننده اثر:
لطفاٌ فیلد را بررسی نمایید

Invalid Input

لطفاٌ فیلد را بررسی نمایید

لطفاٌ فیلد را بررسی نمایید

Invalid Input

لطفاٌ فیلد را بررسی نمایید

مشخصات عوامل برنامه:
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

گوینده زن:
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

گوینده مرد:
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

نویسنده:
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

گزارشگر:
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

بازیگر 1:
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

بازیگر 2:
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

صدابردار:
Invalid Input

Invalid Input

حداکثر حجم: 128M

Invalid Input

فرمت های word و pdf مجاز هستند

کد امنیتی
تغییر کد لطفاٌ فیلد را بررسی نمایید

©2020 IRIB All Rights Reserved | کلیه حقوق برای صدای جمهوری اسلامی ایران محفوظ است ۱۳۹۸©